Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

Gazeteye çalıntı ilanı vermek

Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Sürücü belgesi, işyeri kimliği, askeri kimlik, öğrenci kimliği, okul kimliği, banka kartları, bankamatik kartları, kredi kartları, viza kartları, kurumlara ait üyelik kartları, pasaport, evlenme cüzdanı, banka hesap cüzdanı, senet, çek, bono, fatura, irsaliye, ruhsat, yazarkasa ruhsatı, pos cihazı ruhsatı, alındı belgesi, güvence makbuzu vs tüm kıymetli evraklar, tüm kimliklerin çalınması durumunda; Gazeteye […]

Geçici Koruma Kimliği Kayıp İlanı

Türkiye Cumhuriyeti’ne iltica eden yada vatandaşlığa geçiş süreci içerisinde ülke sınırları içerisinde yaşama ve ikamet hakkı tanınan gerçek kişiler adına düzenlenen; üzerinde adına kayıtlı kişinin kesndisi ile anne babasının adı, doğum tarihi, cinsiyeti, ikamet adresi ve yabancı kimlik numarası ibareleri içeren kimlik türüdür, Yabancılar için kimlik kartı, göçmen kimliği, Yabancı Tanıtma Belgesi, Yabancılara Ait Çalışma […]

Ulusal Gazeteye İlan Vermek

Aşağıda açık şekilde listede yazılan tüm gazeteler Ulusal Gazete statüsünde yer almaktadır. Konusu her ne olursa olsun genelde “basın yayın ilkelerine” uyan ve özelde gazetenin çizgisine tezat teşkil etmeyecek tarzdaki; Duyuru ilanları, Çekiliş ilanları, Şirket, kooperatif, vakıf, dernek vd. tüzel kişiliklerin verme durumunda oldukları Kongre, Genel Kurul ilanları, Kayıp ilanı, zayi ilanı, hükümsüzdür ilanı; TC […]

Resmi Gazeteye İlan Vermek

Resmi Gazete; Türkiye Cumhuriyetinin resmi konularda kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, gibi ulusal ve uluslar arası alanda yürürlüğe girecek olan kararların yayınlandığı mecradır. T.C Resmi Gazetesinde kamunun günlük işleyişinde icabeden kayıp ilanı, zayi ilanı, duyuru ilanı, emlak araç v.s alım kiralama yada vefat teşekkür açılış ilanları gibi ilanların yayınlanması mümkün olmayıp bu tip ilan ihtiyaçlarının karşılanması […]

Siyasi parti kongre – toplantı genel kurul ilan örnekleri

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı’ndan Kongre İlanı Cumhuriyet Halk Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı 10. Olağan Kongresi 03.12.2015 Perşembe günü Saat 11.00’de Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, aynı gün, aynı yerde, Saat 14.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur. Vural ÇOKCAN CHP Çubuk […]