Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

sigorta şirketleri vekaletname gazete ilanları

sigorta şirketi vekaletname ilanları; sigorta şirketlerinin acentelik verirken ve acentelikleri fesh ederken yayınlanan, mevzuata yönelik yayınlanması zorunlu ilanlar statüsündedir.

  • ilanlar ebatlı – çerçeveli yayınlanır,
  • siyah beyaz veya renkli formatta yayınlanabilir,
  • yerel baskıda ya da genel (ulusal) baskıda yayınlanabilir,
  • mevzuat ilanı tarifes geçerli olup birden fazka gazetede yayınlanması halinde indirim söz konusu olmaktadır.
  • siparişin ertesi günü yayına girer,
  • ilanlar için tasarım çalışmaları ücretsiz yerine getirilir,
  • yayın gününün hafta içi ya da hafra sonu olması fiyatı etkilemez,
  • ödemeler kredi kartı veya banka havalesi şeklinde gerçekleştirilebilir.

sigorta vekaletname ilanı

sigorta şirketleri gazete vekalet ilanı

Sigorta vekaletname ilanı metin örnekleri

DUYURU
ANADOLU Anonim Türk Sigorta Şirketi’nden
ŞİRKETİMİZİN Sigorta Poliçesini Düzenlemeye Yetkili acenteliğine atanan Akdeniz Mah. Mimar Kemalettin Cad. No:107 D:509 K:5 Çankaya/İZMİR ile berlirtilen adreste bulunan
DERYA SİNCER Sig. Ara.Hizm. Derya Sincer ünvanlı acenteye, Nakliyat (Abonman), Sağlık, Makine Montaj ve Tarım sigortaları dışında Şirketimizin faaliyette bulunduğu branşlarda sigorta tekliflerini kabul ve bu husustaki sigorta poliçelerini poliçe eklerini (zeyilnameleri), yenilemeleri (tecdit nameleri) düzenleyip imza ederek ve bu sigortalara ait primleri müşterilerden alınacak Sanal POS Blokeli ve Sanal POS Peşin ödeme talimatı almaya yetkilidir.
ACENTE sigorta poliçesi düzenleme yetkisine sahip olmadığı dallarda alacağı teklifleri sigorta Şirketine iletmeye, Şirketçe düzenlenecek bu poliçeleride müşterilerden alınacak Sanal POS Bloke ve Sanal POS peşin ödeme talimatı almaya yetkilidir.
AYRICA acente kendi araclığı ile düzenlenmiş sigorta poliçeleri ile ilgili tebligatları kabul edbileceği gibi benzer tebligatları Şirket adına yapmak yetkilerinede sahiptir

*5684 sayılı kanunun hükümlerine göre ilan olunur.

DUYURU
GROUPAMA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Şirketimizin halen meşgul olduğu sigorta muamelelerinin tedvirinde Ankara 9.Noterliğince tasdikli 24.12.2010 tarih 30326 Sayılı Umumi Vekaletnamedeki yetkileri haiz olmak üzere YANGIN (Ekili ve dikili tüm tarım ürünlerinde, yangın ve yangına ek verilebilecek tüm teminatlar hariç), NAKLİYAT, (TEKNE DAHİL), KAZA, MÜHENDİSLİK sigortaları branşlarında alacağı tekliflerin poliçelerin tanzim ve imzaya, DOLU, HAYVAN ve HASTALIK sigorta branşlarında alacağı teklifleri şirkete intikale, Şirketçe tanzim edilecek poliçeleri sigorta ettirenlere vermeğe Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Dolu, Hayvan sigortaları branşında ücret tutarlarını tahsile, vukua gelecek bilcümle hasarları Şirkete duyurmaya mezun olmak suretiyle ÜNAL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’nin ANKARA Acenteliğine tayin olunduğu Sigorta Murakabe kanunu Hükümleri gereğince ilan olunur.