Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

Genel Kurul İlanı

Kongre ilanı – genel kurul ilanları;

Şirket, vakıf, kooperatif, dernek, spor kulubü, federasyon, konfederasyon statüsünde tüzel kişiler tarafından mali, olağan ve olağanüstü hallerde üyeleri toplantıya çağrı ve müzakere şeklinde yapılan, belirli bir gündem dahilinde yapılan toplantılar için gazetelere, kongre, toplantıya çağrı, gündem, genel kurul, toplantıya davet ilanı başlıkları ile verilen ilanlardır.
Seri ilan veya çerçeveli ilan formatlarında yayınlanmakta olup ülke genelinde ya da yalnızca bulunulan şehirde yayınlanabilmektedir.
Genel kurul ilanları için gazeteler mevzuat ilanı tarifesi çıkartmışlardır ilan ücretlendirmelerinde bu tarifeler üzerinden fiaytlandırılırlar. Yayınlanacak genel kurul ilanlarında tasarım çalışmaları ücretsiz yerine getirilmekte olup, birden fazla gazetede yayınlanması halinde extra indirime tabi tutulmaktadır.

partiilani

Kongre – genel kurul ilan örnekleri:

kongreilani

dernek-kongre-ilani

toplantiya-cagri-ilani

KONGRE İLANI VERMEK

vakif-kongre-ilanikongre2

kongre1  kongre3genel kurul gündem ilanı örneği


Genel kurul ilanları metin örnekleri:


TOPLANTIYA DAVET

Conecon Green Enerji Limited Şirketi ile ilgili, aşağıda belirtilen adreste ve belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere; T.T.K.’nun 538. maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Ortaklar Kurulu Toplantısına teşrifiniz rica olunur.
Toplantı Adresi: Cumhuriyet Mah. NazımHikmet Bulvarı Concept Plaza B Blok K:3 D:6 Beylikdüzü/ İstanbul
Toplantı Tarihi: 26/10/2011
Toplantı Saati: 10:00

GÜNDEM:
1-Ortakların toplanması,
2-Şirket ana mukavelesinin Madde 2 Unvan fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili hususların görüşülmesi,
3-Şirket merkez nakli ile ilgili hususların görüşülmesi,
4-Kapanış
Conecon Green Enerji Limited Şirketi

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

1-Türkiye Boks Federasyonu  Yönetim  Kurulunun  22.01.2010 tarih ve  38 sayılı  Yönetim
Kurulu Kararı doğrultusunda Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu ve Mali
Genel Kurul Toplantısı birlikte  20 Mart 2010 Cumartesi günü Saat:10.00’da Ankara Büyük
Anadolu Otelinde (Esenboğa Havaalanı Yolu 27.Km. Akyurt /ANKARA) yapılacaktır.
2-İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.toplantı 21 Mart 2010 Pazar günü aynı
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
3-Olağanüstü Genel Kurul duyuruları  www.gsgm.gov.tr ve www.turkboks.gov.tr adreslerinde yapılacaktır.
4-Olağanüstü Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

GÜNDEM
1-Açılış, Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı
2-Başkanlık Divanının Teşkili,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrazı,
6-Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
7-Yönetim Kuruluna harcama kalemleri arasında değişiklik yapma yetkisi verilmesi,
8-Seçim  Listelerinin ilanı,
9-Başkan adaylarının konuşmaları,
10-Seçim,
11-Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi,
12-Dilek ve temenniler, Başkanın teşekkür konuşması, kapanış

genel kurul gazete ilanı, kongre ilanı,

_________________________

            DUYURU

Yetimlerle Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği
Olağan Genel Kurulu
Selami Ali Mah. Nuh Kuyusu Cad.
No:299/4 Üsküdar Adresinde
Bulunan Dernek Merkezimizin
Binasında
24.Mayıs.2014 Saat 10.00’da
Yapılacaktır.
İlk Toplantıda Çoğunluk
Sağlanamadığı Takdirde Aynı
Gündem ve Aynı Adreste
31.Mayıs.2014 Tarihinde
Yapılacaktır.
GÜNDEM:
1. Yoklama
2. Açılış
3. Divan Seçimi
4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5. Yönetim ve Denetim Kurulu
Raporlarının Görüşülmesi
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının
İbrası (Mali İbra Hariç)
7. Yönetim ve Denetim Kurulları
Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış
_________________________