Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

Ucuz Kayıp İlanı Vermek

HÜRRİYET UCUZ KAYIP İLANI VERMEK

Ucuz Kayıp Araba Ruhsatı ilanı -[Araç Ruhsatı Ucuz Kayıp ilanı]; Her türlü motorlu taşıtlar için verilen zayi ilanlarıdır. Otomobil, motorsiklet, deniz araçları, iş makinaları, çekiciler…
ÖRNEK: 34 AND 85 Plakalı aracımın ruhsatını kaybettim hükümsüzdür. (İSİM SOYİSİM)

SABAH UCUZ KAYIP İLANI VERMEK

Ucuz Kayıp Askeri Kimlik ilanı; Tüm askeri personel ve sözkonusu kimliği taşıyan yakınlarının kimliği kaybettiklerinde verilen zayi ilanlarıdır.
ÖRNEK: H.K.K. personel eşi kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. (İSİM SOYİSİM)

POSTA UCUZ KAYIP İLANI VERMEK

Su Güvence Makbuzu Ucuz Kayıp ilanı; Belediyelere yatırılan depozito ücretlerinin iade alınması için gerekli olan makbuzların kaybedilmesi halinde verilen ilanlardır.
ÖRNEK: İSKİ su güvence makbuzumu kaybettim hükümsüzdür. (İSİM SOYİSİM)

Ucuz Kayıp Bankamatik Kartı ilanı; Bütün bankalardan alınan kartların zayi edilmesinde verilen ilanlardır. Kartın iptal edilmesi halinde Ucuz Kayıp ilanı verilmesi ihtiyari olur.
ÖRNEK: İşbankası bankamatik kartımı kaybettim hükümsüzdür. (İSİM SOYİSİM)

STAR UCUZ KAYIP İLANI VERMEK

Ucuz Kayıp Çek ilanı; Bankalardan alınan bu ödeme aracının kaybedilmesi halinde miktarı, Keşide yeri, tarihi, lehdarı ve muhatabının belirtilerek verilen zayi ilanlarıdır.
ÖRNEK: İşbankası 12345678 nolu Ankara, 01.01.2009 tarihli ……………. adına düzenlemiş ………..YTL’lik çek yaprağı kaybolmuştur hükümsüzdür. (İSİM SOYİSİM – ÜNVAN)

Çıkış Belgesi Ucuz Kayıp ilanı; İlköretim, Lise, Yüksekokul, Üniversitelerden alınan çıkış belgelerinin kaybedilmesi veya yenisinin çıkartılması halinde verilen zayi ilanlarıdır.
ÖRNEK: Marmara Üniversitesi İİBF’den almış olduğum çıkış belgemi kaybettim hükümsüzdür. AD SOYAD

Ucuz Kayıp Diploma ilanı; İlköretim, Lise, Yüksekokul, Üniversitelerden alınan diplomaların Ucuz Kayıp edilmesi halinde veya yenisinin çıkartılması için gazeteye verilen Ucuz Kayıp ilanlarıdır.
ÖRNEK:Marmara Üniversitesi İİBF’den almış olduğum diplomamı kaybettim hükümsüzdür. AD SOYAD

MİLLİYET UCUZ KAYIP İLANI VERMEK

Ucuz Kayıp Ehliyet ilanı; Sınıfı ne olursa olsun her türlü sürücü belgesi veya araç kullanılabilmesi için yeterlilik gösteren sertifikaların kaybedilmesi halinde gazeteye verilen zayi ilanlarıdır.
ÖRNEK: E sınıfı sürücü belgem, ve ticari araç taşıt kullanma kartımı kaybettim hükümsüzdür. AD SOYAD

Kayıp ilanı vermek istiyorum

(Aşağıda yazılanlar; kayıp ilanı vermek istiyorum sorusuna yönelik önbilgi niteliğindedir, her halukarda ilgili kurumdan kesin bilgi alınması tavsiye edilir.)

* Ucuz Kayıp ilanlarında isim, soy isim, değişiklik varsa isim tashihinden önceki ad soyad yada, evelenmeden önceki soy isim de eksiksiz tam olarak kullanılmalıdır.
* İsim ve ünvansız Ucuz Kayıp, zayii ilanı yayınlanması bir manada ifade etmez.
* Aynı soyadı taşıyanlar Ucuz Kayıp evraklarını tek bir ilanda verebilirler.
* İlanın yayınlandığı gazete sayfası tarih kısmı bulunacak şekilde saklanmalıdır.
* Ucuz Kayıp evrakla alakalı ayırıcı harf venumaralar varsa eğer, bunların biliniyor olması halinde ilanda kullanılması ilan verenin menfaatine sonuçlar doğurabilir.
* Diğer kıymetli evraklarda; maliye açısından istenen fatura, vergi levhası, irsaliye, P.S.Fişi v.b. mükellefin vergi dairesi ve numarasının yazılması tercih edilir.

Ucuz Kayıp kimlik ve evrakların yenilerinin çıkartılmasında, ipuçları:
* Ucuz Kayıp Nüfus cüzdanlarında, Bağlı bulunulan muhtarlıktan Ucuz Kayıp ilmuhaberi (belgesi) alınır, fotoğrafla beraber, bağlı bulunulan ilçe nüfus idaresine başvurulur.
* Ucuz Kayıp kimliklerde, ve karnelerde; vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile müracat edilir.
* Diğer Ucuz Kayıp evraklarda gazete ilanı ve dilekçe ile başvurulması yeterli olacaktır.
verilen bilgiler ön hazırlık içindir.

Hemen Gazeteye Ucuz Kayıp İlanı vermek için telefon numaralarımız: