Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

Resmi Gazeteye İlan Vermek

Resmi Gazete; Türkiye Cumhuriyetinin resmi konularda kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, gibi ulusal ve uluslar arası alanda yürürlüğe girecek olan kararların yayınlandığı mecradır. T.C Resmi Gazetesinde kamunun günlük işleyişinde icabeden kayıp ilanı, zayi ilanı, duyuru ilanı, emlak araç v.s alım kiralama yada vefat teşekkür açılış ilanları gibi ilanların yayınlanması mümkün olmayıp bu tip ilan ihtiyaçlarının karşılanması …