Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

Geçici Koruma Kimliği Kayıp İlanı

Türkiye Cumhuriyeti’ne iltica eden yada vatandaşlığa geçiş süreci içerisinde ülke sınırları içerisinde yaşama ve ikamet hakkı tanınan gerçek kişiler adına düzenlenen; üzerinde adına kayıtlı kişinin kesndisi ile anne babasının adı, doğum tarihi, cinsiyeti, ikamet adresi ve yabancı kimlik numarası ibareleri içeren kimlik türüdür, Yabancılar için kimlik kartı, göçmen kimliği, Yabancı Tanıtma Belgesi, Yabancılara Ait Çalışma …