Hürriyet İlan

GAZETE & İNTERNET İLAN SERVİSİ

Gazete İlanlarında Uygulanan Prensipler

Seri – Ticari ilanlar hakkında

Seri İlan Sayfalarında Uygulanan Prensipler

 • Hedef ve şahıs göstererek suçlama yapılan ilanlar yayınlanmaz.
 • Her seri ilan, en az 3 kelimeden oluşur. Gri-Sarı kutulu ilanlarda başlık kullanmak zorunludur.
 • Renkli punto (başlık) kulanılan ilanlarda renk garantisi yoktur. Ancak ilanın yayınlandığı sayfaya renk verildiği taktirde ilan renkli puntolu yayınlanabilir.
 • Başlıksız ilanlarda satırbaşı uygulaması yapılmaz. Başlıklı ve alt-üst çizgili ilanlarda satırbaşı uygulanabilir, her satırda en az 3 kelime esastır.
 • Her ilan kendi sütun başlığı altında yayınlanır.
 • Yurtdışında çalıştırılmak üzere eleman arayan firmaların ilanları; Türkiye İş Kurumundan (İş Kur) izin belgesi alınmak koşulu ile yayınlanır. Aksi halde İş Kur’un reklam verene uygulayacağı ceza konusunda gazetenin ve ajansın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Nakliyeci firmalardan, şirket sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi, ticaret sicil belgesi, karayolları kanununa göre alınması gerekli belgelrin fotokopisi ilan yayınlanmadan istenir.
 • Para borsa sütununda yalnız gsm numarası ile ilan yayınlanmaz
 • Fizyoterapist, masör, masöz ilanlarını şahıslar veremez, Bu tip ilanlar, gerekli lisans ve belgeler ibraz edildikten sonra sabit telefon numarasıyla yayınlanır.
 • Herhangi bir nedenle ‘ödül’ verileceğini belirten ilanlar ödülün nevi belirtilmediği taktirde yayınlanabilir.
 • Yeni Tüketici yasasının 16.Maddesine göre;
  Ticari reklam ve ilanlar;
  Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamaz. Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddaaları ispatla yükümlüdür.Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu maddelere uymakla yükümlüdürler.
 • Tüketici yasasındaki belirlenen kurallara uyulmaması durumunda, ilanlar gazetede yayınlanmayacaktır.
 • Kampanyalı satışlara ilişkin ilan ve reklamlar, Kanunun 16-17. maddelerine göre Reklam Kurulununca belirlenerek yayımlanan ilke ve esaslara aykırı olamaz.

Ticari İlan Sayfalarında Uygulanan Prensipler

 • Yayınlanacak ilanların, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklam verene aittir. Gazeteler Mevzuatlara, aykırı unsur taşıyan ilanların değiştirilmesi talebinde bulunabilir.
 • İlan sayfalarında teknik nedenlerden dolayı yayın günü garantisi verilmez.
 • Digital ortamda gönderilen reklamların belirtilen standartlara uygun olması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk reklam verene aittir.